Stresshantering

Stresshantering

Känner du dig orolig, stressad och behöver ha någon att prata med?

Behöver du hjälp att hantera oro, stress och att sortera dina tankar? 

Jag erbjuder stöd till dig som söker en livsstilsförändring och behöver minska stressen i ditt liv.

Genom samtalet kommer du få en ökad förståelse för dina mönster och se vad du behöver göra för att hantera din stress.

Du får hjälp att se vad som är dina inre och yttre stressfaktorer för att läka och förebygga ohälsa. Arbetet ska öka förutsättningar att återfå energi och livsglädje.

Jag erbjuder stöd och hjälp till privatpersoner men även till dig som kan behöva ha stöd i din yrkesroll.

Vi träffas fysiskt, i telefon eller online en gång i veckan eller efter dina behov under en begränsad tid som vi kommer överens om.