Förlåt och bli fri

En metod där du kan förlåta dig själv eller någon annan

Alla människor gör misstag, sårar andra och blir själva sårade. Du kan få hjälp att förlåta dig själv eller någon annan, för din egen skull. Förlåt och bli fri är för alla.

Du kan känna dig arg, kränkt eller sårad för något som en annan person har gjort mot dig. Du ältar och mår dåligt av det som hänt och det går inte över.

Det handlar inte om att gå till en annan person och säga att ”nu har jag förlåtit dig”. Det är ett arbete du gör för dig själv, för att släppa taget om det som gnager och irriterar dig, som uppfyller dina tankar och tar energi ifrån ditt liv och som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut.

Att förlåta sig själv kan också innebära att du gör dig fri från självanklagelser och självnedvärdering, som beror på att du upplever att du har brister eller gjort misstag.

Jag leder dig genom förlåtelse-processen som är en metod som den legitimerade psykologen och författaren Barbro Holm Ivarsson arbetat fram under 30 år. Den finns beskriven i boken ”Förlåt och bli fri” och inspireras av psykosyntesens synsätt och metoder, som är min arbetsbas.

Förlåtelse innebär att befria dig själv från bördan att gå och tänka på det som skett och som gör att du mår dåligt.

Du kan läka ditt sårade hjärta och skapa en framtid utan skuggor från det förgångna. Du kan göra processen så många gånger som du känner att du behöver.

En förlåtelsesession tar ca 3-4 timmar och kan fördelas på 1 eller 2 tillfällen.

Boken som beskriver förlåtelseprocessen

Låt det kärleksfulla bli starkare
och det starkare kärleksfullare.

Roberto Assagioli